Privatlivspolitik

Herunder kan du læse om privatlivspolitiken
www.deldens.dk  – (Gungepensionisterne)

1)    GDPR (Den nye Persondataforordning)

Nye EU-regler gør, at du kan føle dig endnu mere tryg. EU har besluttet at skærpe kravene til, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner bruger og behandler personlige oplysninger. Formålet med de nye regler er at beskytte dig endnu bedre.

Reglerne trådte i kraft den 25. maj 2018. Alle skal definere en privatlivspolitik, for dig som medlem betyder det, at du får bedre indblik i de data, vi har, og hvordan vi benytter dem. Du skal ikke at gøre noget i denne forbindelse.

Behandling af Persondata – Privatlivs Politik i Gungepensionisterne

I forbindelse med dit medlemskab behandler vi en række oplysninger om dig. Efter databeskyttelses-forordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget en privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Gungepensionisterne.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse.

Privatlivspolitik

Hvis du vil vide mere om vores nye privatlivspolitik:

  • Du kan læse Gungepensionisterne privatlivspolitik herunder: punkt 2
  • Du kan læse Gungepensionisterne behandling af persondata herunder: punkt 3
  • Du kan læse om Cookies under punkt 4

 2)  Privatlivspolitik for www.deldens.dk (25. maj 2018)

Privatlivspolitik for www.deldens.dk

I forbindelse med dit medlemskab af Gungepensionisterne behandler vi en række oplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Gungepensionisterne
Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Gungepensionisterne

Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

www.deldens.dk er dataansvarlig – kontaktinformation

Gungepensionisterne er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Gungepensionisterne kan kontaktes her:

www.deldens.dk
Borrisvej 1
2650 Hvidovre
Mail: j@snedled.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er dit medlemskab af Gungepensionisterne. Dine oplysninger behandles for at kunne administrere dit medlemskab og servicere dig som medlem af Gungepensionisterne.

Det omfatter:
– Orientering om Gungepensionisterne aktiviteter eksempelvis i form af
– nyhedsmails
– hvis du som frivillig indtræder i et udvalg eller lignende

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
1) Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den aftale, der er mellem dig og Gungepensionisterne om et medlemskab af Gungepensionisterne eller
2) interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen i denne regel, er udøvelse af den aktivitet, som du selv har ønsket at deltage i, og som er nærmere beskrevet under formålet ovenfor.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

Medlemmer.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger om  navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:
– Andre medlemmer af Gungepensionisterne, når det er nødvendigt for afvikling af en aktivitet.

Overførsel af persondata til modtagere i tredjelande

Der overføres ikke  data til lande udenfor EU/EØS.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af af Gungepensionisterne indhentes som udgangspunkt alene hos dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem hos Gungepensionisterne og af praktiske og administrative hensyn i op til 5 år efterkalenderåret for din udmeldelse.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Dine rettigheder:
– Ret til løbende at få indsigt i, hvordan dine oplysninger behandles.
– Ret til at få berigtiget urigtige data og begrænset behandlingen.
– Ret til at få slettet data.
– Ret til at kunne få udleveret dine data, så de kan overflyttes til anden udbyder (dataportabilitet).
– Ret til at tilbagekalde samtykke.
– Ret til at klage til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på https://www.datatilsynet.dk/.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 3) Behandling af persondata i www.deldens.dk

Hvem behandler vi persondata om?
Medlemmerne, pensionerede ansatte fra Gungehusskolen i Hvidovre

Hvilke persondata behandler vi?

”Persondata” er enhver oplysning, som direkte eller indirekte fortæller noget om en person.

Eksempler på persondata:
CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mail, køn, stilling, kontonummer, kreditkortnummer, foto, fødselsdato, login mm.

Medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail

Til hvilket formål har vi disse persondata?

Medlemmer: Til kommunikation, Arrangere ture og møder o. lign.

Hvor får vi persondataene fra?

Medlemmer: Personen selv.

Hvem videregives persondata til?

Medlemmer: Andre medlemmer af Gungepensionisterne

Hvilke systemer indeholder persondata?

Medlemsoplysninger: Microsoft Office pakke, One Drive, Google-mail

Hvordan opbevares personoplysninger?

Alle personoplysninger opbevares på computer, som er beskyttet af password. Enkelte arkiver er papirbaserede. Disse opbevares under lås.

Hvad kan vores It-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT – systemer?

Generelt:

Password på alle systemer

  • 4) Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: j@snedled.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Jørgen Snedled
Borrisvej 1
2650 Hvidovre
Email: j@snedled.dk